یکشنبه ۶ فروردین ۱۴۰۲

فرم محاسبه آنلاین کمیسیون املاک و وام

محاسبه کمیسیون مشاورین املاک مثل دستمزد سایر مشاغل در تمام معاملات ملکی پرداخت میشود. با توجه به بازار املاک، این مبلغ بر اساس مصوبه صنف برای هر معامله بر اساس فاکتورهای خاصی محاسبه میشود. مشاورین املاک موظفند، بر اساس تعرفه ای که هر سال از سوی اتحادیه مشاورین املاک شهرشان ابلاغ م‏‌شود، از طرفین معامله کارمزد بگیرند.

کمیسیون املاک 1024x576 - فرم محاسبه آنلاین کمیسیون املاک و وام

حق کمیسیون املاک چیست؟

مشاورین املاک، در بنگاه ها، نقش واسطه و همچین راهنمای با تجربه در معاملات را به عهده دارند و به ازای خدماتی که ارائه می دهند مبلغی تحت عنوان حق کمیسیون از دو طرف معامله دریافت میکنند. این مبلغ حق الزحمه مشاورین به سبب خدمات ارائه شده توسط آنها در زمان معاملات میباشد و میزان آن بسته به ارزش ملک مورد معامله شده در معاملات مختلف، متفاوت میباشد و بر اساس اصولی مشخص، تعیین میشود. در این میان آگاهی از چگونگی تعیین حق کمیسیون و همچنین قوانین مربوط به آن مانع از ایجاد مشکلاتی هر چند کوچک خواهد بود.

حق کمیسیون املاک و انواع آن

حق کمیسیون خرید و فروش املاک یا کمیسیون رهن و اجاره در معاملات مختلف قابل دریافت میباشد و بسته به نوع معامله و ارزش ملک معامله شده و همچنین شهر مربوطه، متفاوت بوده و لذا از انواع مختلفی برخوردار میباشد. حـق کمیسیون به عبارتی درآمد مشاورین املاک از بنگاه های ملکی می باشد که هر چه تعداد معاملات و ارزش ملک معامله شده بالاتر باشد، درآمد آنها نیز بالاتر خواهد بود. این مبلغ و نحوه محاسبه آن، در معاملات ملکی مختلف از جمله خرید و فروش و یا رهن و اجاره که بیشترین معاملات ملکی را شامل میشوند؛ متفاوت بوده و موارد زیر را شامل میشود:

در این مطلب فرمول محاسبه حق کمیسیون املاک در خرید، فروش، رهن و اجاره ملک در سال ۱۴۰۱ را برای شما شرح میدهیم تا کاملا با نحوه محاسبه حق کمیسیون مشاورین املاک آشنا شوید.

محاسبه کمیسیون خرید و فروش ملک

تعرفه کمیسیون مشاورین املاک هر سال از سوی اتحادیه مشاورین املاک تعیین میگردد. در سال جاری حق کمیسیون فروش و خرید ملک در شهر تهران به شرح زیر حساب میشود که این تعرفه برای تمامی املاک تجاری، اداری و مسکونی یکسان است.

بر این اساس در تازه ترین ابلاغیه اتحادیه صنفی مشاوران املاک تهران، نرخ خدمات کارمزد دریافتی برای مبایعه نامه ها تک نرخی و به نوعی ساده سازی شده است. بر این اساس تمام قراردادها مشمول پرداخت حق کمیسیونی معادل ۵/ ۰ درصد حق طرفین در ارزش معاملاتی ملک شده اند که برای بالای ۵۰۰ میلیون تومان ۲۵/ ۰ درصد از این میزان را خریدار و ۲۵/ ۰ درصد را فروشنده باید به مشاور املاک پرداخت کند.

به حق کمیسیون محاسبه شده، مالیات بر ارزش افزوده نیز تعلق میگیرد که وظیفه پرداخت آن نیز بر دوش خریدار و فروشنده است (مالیات بر ارزش افزوده سال ۱۴۰۱ برابر با ۹ درصد است).

فرض کنید ملکی به مبلغ ۱/۵ میلیارد تومان می باشد. حق کمیسیون مشاور املاک شامل ۰.۲۵ درصد ارزش ملک و ۹ درصد مالیات بر ارزش افزوده از هر یک از طرفین قرارداد است (مبالغ به تومان میباشد).

ارزش ملک معامله شده × %۰٫۲۵ ۳/۷۵۰/۰۰۰ = ۰٫۲۵% × ۱/۵۰۰/۰۰۰/۰۰۰
حق کمیسیون × %۹ مالیات  ۳۳۷/۵۰۰= ۹% × ۳/۷۵۰/۰۰۰
مجموع حق کمیسیون و مالیات ۴/۰۸۷/۵۰۰ = ۳۳۷/۵۰۰  +  ۳/۷۵۰/۰۰۰
سهم پرداختی هر یک از طرفین قرارداد به بنگاه املاک ۴/۰۸۷/۵۰۰ تومان

محاسبه حق کمیسیون مشاورین املاک برای اجاره ملک

مشاورین املاک مجاز هستند برای قراردادهای اجاره ملک، ۲۵ درصد از مبلغ اجاره بها ماهیانه را به عنوان حق کمیسیون اخذ کنند. یعنی اگر در قرارداد هیچ مبلغی به عنوان رهن یا پول پیش نوشته نشود و موجر تنها در ازای دریافت اجاره بها ماهیانه ملک خود را در اختیار مستاجر بگذارد. مثلا اگر مبلغ اجاره بها ماهیانه ملکی ۵ میلیون تومان باشد، حق کمیسیون بنگاه املاک برای این قرارداد به شکل زیر محاسبه میشود: (مبالغ به تومان میباشد).

مبلغ اجاره × %۲۵ ۱/۲۵۰/۰۰۰ = ۲۵% × ۵/۰۰۰/۰۰۰
حق کمیسیون × %۹ مالیات ۱۱۲/۵۰۰ = ۹% × ۱/۲۵۰/۰۰۰
مجموع حق کمیسیون با مالیات  ۱/۳۶۲/۵۰۰ = ۱۱۲/۵۰۰ + ۱/۲۵۰/۰۰۰
سهم پرداختی هر یک از طرفین قرارداد به مشاور املاک  ۱/۳۶۲/۵۰۰ تومان

محاسبه حق کمیسیون مشاورین املاک برای رهن ملک

در قراردادهای رهن کامل ابتدا باید مبلغ رهن را به اجاره تبدیل کرد؛ به این صورت که هر یک میلیون تومان رهن در ۳۰ ضرب میشود. سپس ۲۵ درصد عدد به دست آمده و ۹ درصد مالیات آن به عنوان حق کمیسیون به مشاور املاک پرداخت می‏شود. به طور مثال اگر مبلغ رهن کامل ملکی ۵۰۰ میلیون تومان باشد، حق کمیسیون بنگاه املاک به شکل زیر محاسبه می‏شود: (مبالغ به تومان میباشد).

تبدیل رهن به اجاره ۱۵/۰۰۰/۰۰۰ = ۳۰/۰۰۰ × ۵۰۰
مبلغ اجاره × %۲۵ ۳/۷۵۰/۰۰۰ = ۲۵% × ۱۵/۰۰/۰۰۰
حق کمیسیون × ۹ درصد مالیات ۳۳۷/۵۰۰ = ۹% × ۳/۷۵۰/۰۰۰
مجموع حق کمیسیون + مالیات ۴/۰۸۷/۵۰۰ = ۳۳۷/۵۰۰ + ۳/۷۵۰/۰۰۰
سهم پرداختی هر یک از طرفین قرارداد به بنگاه   ۴/۰۸۷/۵۰۰ تومان

محاسبه حق کمیسیون مشاورین املاک برای رهن و اجاره ملک

در صورتی که در اجاره نامه علاوه بر رهن مبلغی به عنوان اجاره نیز تعیین شده باشد، ابتدا باید میزان رهن را به اجاره تبدیل کرد. سپس عدد آن را با اجاره بها ماهیانه تعیین شده در قرارداد جمع بست. ۲۵ درصد عدد به دست آمده حق کمیسیون بنگاه است که باید به آن ۹ درصد مالیات بر ارزش افزوده نیز اضافه کرد. مثلا اگر در قرارداد مبلغ ۳۰۰ میلیون تومان رهن و ۴/۵ میلیون تومان اجاره بها نوشته شده باشد؛ حق کمیسیون مشاور املاک به شکل زیر محاسبه میشود: (مبالغ به تومان میباشد).

تبدیل رهن به اجاره ۹/۰۰۰/۰۰۰ = ۳۰/۰۰۰ × ۳۰۰
مجموع رهن تبدیل شده با اجاره بها ۱۳/۵۰۰/۰۰۰ = ۹/۰۰۰/۰۰۰+ ۴/۵۰۰/۰۰۰
عدد به دست آمده × %۲۵ ۳/۳۷۵/۰۰۰= ۲۵% × ۱۳/۵۰۰/۰۰۰
حق کمیسیون × %۹ مالیات ۳۰۳/۷۵۰ = ۹% × ۳/۳۷۵/۰۰۰
مجموع حق کمیسیون با مالیات ۳/۶۷۸/۷۵۰ = ۳۰۳/۷۵۰ + ۳/۳۷۵/۰۰۰
سهم پرداختی هر یک از طرفین قرارداد به بنگاه املاک ۳/۶۷۸/۷۵۰ تومان

برای محاسبه اقساط وام بانکی به عنوان مثال فرض کنید میخواهید یک خودرو ۵۰۰ میلیون تومانی را به صورت اقساطی بخرید. فروشنده به شما میگوید که سود یا بهره این وام ۱۰ درصد است، که عددی فوق العاده به نظر میرسد. از او میخواهید که مبلغ هر قسط را برای بازپرداخت ۱۲ ماهه به شما بگوید. او میگوید به خاطر این نرخ بهره، شما باید در مجموع ۵۵۰ میلیون تومان پرداخت کنید، این عدد تقسیم بر ۱۲ میشود ماهیانه ۴۵ میلیون و ۸۳۳ هزار تومان.

اما یک مشکل جدی وجود دارد. شما ماه‌به‌ماه مبلغی را پرداخت می‌کنید و مقدار بدهی شما رفته رفته کاهش مییابد، اما بهره ده درصد، برای تمام پول محاسبه شده است. مثلا وقتی نصف پول را پس داده‌اید، باید بهره ۲۵ میلیون تومان برای شش ماه را پرداخت کنید، نه بهره تمام پنجاه میلیون را. در واقع با روش محاسبه فروشنده، شما بهره‌ای در حدود ۲۰ درصد پرداخت کرده‌اید، که زیاد است.

معمولا رسم است که در مبادلات معمولی، نصف بهره (در اینجا ۵ درصد) را حساب میکنند. با این روش و با تقسیم ۵۲۵ میلیون تومان به ۱۲ ماه، باید هر ماه ۴۳ میلیون و ۷۴۰ هزار تومان پرداخت کنید. یعنی هر ماه ۲ میلیون تومان کمتر از چیزی که فروشنده میگوید.

صادرات 3 2 - فرم محاسبه آنلاین کمیسیون املاک و وام

اما برای محاسبه دقیق مقدار اقساط وام بانکی میتوانید از این فرمول استفاده کنید:

2 - فرم محاسبه آنلاین کمیسیون املاک و وام

برای نمونه اگر بخواهیم مبلغ قسط خودروی ۵۰۰ میلیون تومانی را با بهره ۱۰ درصد حساب کنیم، به مبلغ  ۴۳/۸۳۳/۰۰۰ تومان میرسیم. وام های بانکی با این فرمول حساب میشوند. با این مبلغ قسط شما در نهایت ۲۷٫۵۶۱٫۰۴۰ تومان بهره می پردازید. (کافی است مبلغ هر قسط را ضربدر ۱۲ کنید و از اصل وام کم کنید.) این بهره برابر ۵٫۵ درصد از کل مبلغ وام شما است، یعنی فقط نیم درصد بیشتر از نصف نرخ بهره تعیین شده. به همین دلیل استفاده از این رابطه ساده برای محاسبات ساده و غیر بانکی معقول است.

شاید استفاده از فرمول اصلی برای شما ساده نباشد و اختلاف نیم درصدی در مبلغی بزرگتر عددی قابل توجه باشد. فرمول دیگری وجود دارد که در گذشته از آن برای محاسبه اقساط وام بانکی استفاده میشد. این رابطه دیگر اعتبار ندارد، اما از مبلغ اقساط تقریب خوبی به دست میدهد.