یکشنبه ۶ فروردین ۱۴۰۲

محاسبه آنلاین کمیسیون رهن و اجاره


 

حق کمیسیون املاک چیست؟

محاسبه آنلاین کمیسیون رهن و اجاره املاک؛ مشاورین املاک، در بنگاه ها، نقش واسطه و همچین راهنمای با تجربه در معاملات را به عهده دارند و به ازای خدماتی که ارائه می دهند مبلغی تحت عنوان حق کمیسیون از دو طرف معامله دریافت میکنند. این مبلغ حق الزحمه مشاورین به سبب خدمات ارائه شده توسط آنها در زمان معاملات میباشد و میزان آن بسته به ارزش ملک مورد معامله شده در معاملات مختلف، متفاوت میباشد و بر اساس اصولی مشخص، تعیین میشود. در این میان آگاهی از چگونگی تعیین حق کمیسیون و همچنین قوانین مربوط به آن مانع از ایجاد مشکلاتی هر چند کوچک خواهد بود.

حق کمیسیون املاک و انواع آن

محاسبه حق کمیسیون رهن و اجاره ملک یا کمیسیون رهن و اجاره در معاملات مختلف قابل دریافت میباشد و بسته به نوع معامله و ارزش ملک معامله شده و همچنین شهر مربوطه، متفاوت بوده و لذا از انواع مختلفی برخوردار میباشد. حـق کمیسیون به عبارتی درآمد مشاورین املاک از بنگاه های ملکی می باشد که هر چه تعداد معاملات و ارزش ملک معامله شده بالاتر باشد، درآمد آنها نیز بالاتر خواهد بود. این مبلغ و نحوه محاسبه آن، در معاملات ملکی مختلف از جمله خرید و فروش و یا رهن و اجاره که بیشترین معاملات ملکی را شامل میشوند؛ متفاوت بوده و موارد زیر را شامل میشود:

در این مطلب فرمول محاسبه حق کمیسیون املاک در خرید، فروش، رهن و اجاره ملک در سال ۱۴۰۱ را برای شما شرح میدهیم تا کاملا با نحوه محاسبه حق کمیسیون مشاورین املاک آشنا شوید.

محاسبه حق کمیسیون مشاورین املاک برای اجاره ملک

مشاورین املاک مجاز هستند برای قراردادهای اجاره ملک، ۲۵ درصد از مبلغ اجاره بها ماهیانه را به عنوان حق کمیسیون اخذ کنند. یعنی اگر در قرارداد هیچ مبلغی به عنوان رهن یا پول پیش نوشته نشود و موجر تنها در ازای دریافت اجاره بها ماهیانه ملک خود را در اختیار مستاجر بگذارد. مثلا اگر مبلغ اجاره بها ماهیانه ملکی ۵ میلیون تومان باشد، حق کمیسیون بنگاه املاک برای این قرارداد به شکل زیر محاسبه میشود: (مبالغ به تومان میباشد).

مبلغ اجاره × %۲۵ ۱/۲۵۰/۰۰۰ = ۲۵% × ۵/۰۰۰/۰۰۰
حق کمیسیون × %۹ مالیات ۱۱۲/۵۰۰ = ۹% × ۱/۲۵۰/۰۰۰
مجموع حق کمیسیون با مالیات  ۱/۳۶۲/۵۰۰ = ۱۱۲/۵۰۰ + ۱/۲۵۰/۰۰۰
سهم پرداختی هر یک از طرفین قرارداد به مشاور املاک  ۱/۳۶۲/۵۰۰ تومان

محاسبه حق کمیسیون مشاورین املاک برای رهن ملک

در قراردادهای رهن کامل ابتدا باید مبلغ رهن را به اجاره تبدیل کرد؛ به این صورت که هر یک میلیون تومان رهن در ۳۰ ضرب میشود. سپس ۲۵ درصد عدد به دست آمده و ۹ درصد مالیات آن به عنوان حق کمیسیون به مشاور املاک پرداخت می‏شود. به طور مثال اگر مبلغ رهن کامل ملکی ۵۰۰ میلیون تومان باشد، حق کمیسیون بنگاه املاک به شکل زیر محاسبه می‏شود: (مبالغ به تومان میباشد).

تبدیل رهن به اجاره ۱۵/۰۰۰/۰۰۰ = ۳۰/۰۰۰ × ۵۰۰
مبلغ اجاره × %۲۵ ۳/۷۵۰/۰۰۰ = ۲۵% × ۱۵/۰۰/۰۰۰
حق کمیسیون × ۹ درصد مالیات ۳۳۷/۵۰۰ = ۹% × ۳/۷۵۰/۰۰۰
مجموع حق کمیسیون + مالیات ۴/۰۸۷/۵۰۰ = ۳۳۷/۵۰۰ + ۳/۷۵۰/۰۰۰
سهم پرداختی هر یک از طرفین قرارداد به بنگاه   ۴/۰۸۷/۵۰۰ تومان

محاسبه حق کمیسیون مشاورین املاک برای رهن و اجاره ملک

در صورتی که در اجاره نامه علاوه بر رهن مبلغی به عنوان اجاره نیز تعیین شده باشد، ابتدا باید میزان رهن را به اجاره تبدیل کرد. سپس عدد آن را با اجاره بها ماهیانه تعیین شده در قرارداد جمع بست. ۲۵ درصد عدد به دست آمده حق کمیسیون بنگاه است که باید به آن ۹ درصد مالیات بر ارزش افزوده نیز اضافه کرد. مثلا اگر در قرارداد مبلغ ۳۰۰ میلیون تومان رهن و ۴/۵ میلیون تومان اجاره بها نوشته شده باشد؛ حق کمیسیون مشاور املاک به شکل زیر محاسبه میشود: (مبالغ به تومان میباشد).

تبدیل رهن به اجاره ۹/۰۰۰/۰۰۰ = ۳۰/۰۰۰ × ۳۰۰
مجموع رهن تبدیل شده با اجاره بها ۱۳/۵۰۰/۰۰۰ = ۹/۰۰۰/۰۰۰+ ۴/۵۰۰/۰۰۰
عدد به دست آمده × %۲۵ ۳/۳۷۵/۰۰۰= ۲۵% × ۱۳/۵۰۰/۰۰۰
حق کمیسیون × %۹ مالیات ۳۰۳/۷۵۰ = ۹% × ۳/۳۷۵/۰۰۰
مجموع حق کمیسیون با مالیات ۳/۶۷۸/۷۵۰ = ۳۰۳/۷۵۰ + ۳/۳۷۵/۰۰۰
سهم پرداختی هر یک از طرفین قرارداد به بنگاه املاک ۳/۶۷۸/۷۵۰ تومان